Het project Mount Murals stelt zich als doel om het proces aan te wakkeren dat mensen zich thuis laat voelen in hun eigen leefomgeving, of met andere woorden hun sense of belonging. Dit gebeurt door op een specifieke wijze kunst te maken in en voor de publieke ruimte. Centraal staat het samen doen als een vorm van gesprek en het zelf ervaren van een creatief maakproces. Mount Murals stimuleert daarmee embodied artistic experiences. Dit zijn dagdagelijkse handelingen en ervaringen die mensen meestal niet bewust erkennen als ze samenwerken, maar die wezenlijk zijn voor gevoelens van betrokkenheid. Denk maar aan de fijne sociale mechanismen van co-resoneren die werken tussen de leden van een muziekgroep of orkest als ze samen musiceren. Ze stemmen zich automatisch af op elkaars acties en doen nieuwe zintuiglijke ervaringen op. Het project combineert recente inzichten uit relationele neurowetenschappen over creatief samenwerken met onderzoek naar de constructie van de publieke ruimte, ervaringen met participatie in de samenlevingsopbouw en ruimtelijke planning, en kennis over artistieke methoden.

Mount Murals werkte voor een pilootproject in Heist-Goor samen met de Antwerpse kunstenaar Kristof Van Gestel. Kristof ontwikkelde een ingenieus ‘kader’ voor een artistieke co-creatie workshop, de ‘Idiosyncratische Machine’. Op het Goor begon het hele co-creatie proces met het omlijnen van specifieke voorwerpen die deelnemers meebrengen naar de workshop. De voorwerpen drukken een persoonlijke link met een plek of persoon van Heist-Goor uit. Hierop volgde een reeks van artistieke stappen (arceren en knippen van vormen, vormdrukken, …)  die de deelnemers, dichter bij zichzelf, bij elkaar en bij de plek waar ze werken, brengen.

De gezamenlijke resultaten van het artistieke proces tonen ‘alternatieve verbindingskaarten’ van Heist-Goor. Net zoals een stratenplan, dat de verbindingen tussen plekken duidelijk maakt, verbeelden deze kaarten op een geheel eigen wijze de verbindingen of samenwerkingen van deelnemers met elkaar en of met hun plek op het Goor. Het leuke voor de deelnemers is dat ze elk hun eigen bijdrage in het geheel blijven herkennen.

Het pilootproject is een samenwerking van Mount Murals met de gemeente Heist-op-den-Berg. Het liep in kruisbestuiving met het project Veerkrachtige Dorpen Heist-Goor. Mount Murals liet zich in het bijzonder leiden door dit project bij de keuze van de locatie van de kunstingreep. Tijdens het participatietraject schoven deelnemers de omgeving van de lagere school en de kerk naar voren als uitgesproken karakterplek. In het pilootproject schilderen Gorenaren mee om het zebrapad tussen school en kerk en omgeving meer ‘kleur en vorm’ te geven. Met het resultaat maken ze deze plek veiliger én leuker. Dit proces ondersteunt samenwerking, onverwachte ontmoeting, uitwisseling van gedeelde herinneringen en ervaringen, allemaal verankerd in de plek, kortom, het gevoel ergens thuis te horen.

De voorwerpen drukken een persoonlijke link met een plek of persoon van Heist-Goor uit.

Een ‘verbindingskaart’ van Heist-Goor: het co-creatie proces begint met het meebrengen van voorwerpen die een persoonlijke band met een plek of persoon van Heist-Goor uitdrukken.

Een ‘verbindingskaart’ van Heist-Goor: de woorden in kleur geven voorwerpen weer die verwijzen naar herinneringen en emoties (in grijs) over plekken en mensen (in zwart) van Heist-Goor.

Deelnemers aan de workshop ‘Idiosyncratische Machine’ van Kristof Van Gestel creëren samen een landschap van vormen.

Elke kleur én elke vorm van deze gezamenlijke vormdrukken (3vbn), gemaakt onder begeleiding van Open zeefdrukwerkplaats Gezeever, staat voor een individuele deelnemer.